Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Visättra östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Visättra östra 1092 23,9% 36,0% 21,4% 18,7% 8,5% 47,5% 52,5% 1,6% 2,5%
Summa 1092 23,9% 36,0% 21,4% 18,7% 8,5% 47,5% 52,5% 1,6% 2,5%

http://www.val.se