Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Visättra-Björnkulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Visättra-Björnkulla 746 29,9% 31,0% 23,2% 16,0% 11,7% 51,2% 48,8% 1,9% 3,2%
Summa 746 29,9% 31,0% 23,2% 16,0% 11,7% 51,2% 48,8% 1,9% 3,2%

http://www.val.se