Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 31 Albydalen V småhus S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 31 Albydalen V småhus S 1412 22,2% 39,4% 19,9% 18,4% 10,0% 50,8% 49,2% 0,8% 3,8%
Summa 1412 22,2% 39,4% 19,9% 18,4% 10,0% 50,8% 49,2% 0,8% 3,8%

http://www.val.se