Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 35 Albyberget Ö/Albygård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 35 Albyberget Ö/Albygård 1212 23,3% 42,8% 21,1% 12,7% 9,8% 51,8% 48,2% 1,4% 4,9%
Summa 1212 23,3% 42,8% 21,1% 12,7% 9,8% 51,8% 48,2% 1,4% 4,9%

http://www.val.se