Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 36 Albydalen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 36 Albydalen Ö 1473 24,8% 35,4% 25,4% 14,5% 10,4% 48,5% 51,5% 1,8% 3,1%
Summa 1473 24,8% 35,4% 25,4% 14,5% 10,4% 48,5% 51,5% 1,8% 3,1%

http://www.val.se