Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 41 Fittja småhusområde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 41 Fittja småhusområde 1010 27,5% 30,4% 25,6% 16,4% 12,8% 51,3% 48,7% 0,5% 2,6%
Summa 1010 27,5% 30,4% 25,6% 16,4% 12,8% 51,3% 48,7% 0,5% 2,6%

http://www.val.se