Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 42 Fittja Krögarvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 42 Fittja Krögarvägen 1100 22,1% 41,4% 23,0% 13,5% 10,2% 49,9% 50,1% 1,3% 5,2%
Summa 1100 22,1% 41,4% 23,0% 13,5% 10,2% 49,9% 50,1% 1,3% 5,2%

http://www.val.se