Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 44 Fittja Värdshusvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 44 Fittja Värdshusvägen 1074 25,5% 39,1% 23,0% 12,4% 12,0% 50,7% 49,3% 0,8% 5,0%
Summa 1074 25,5% 39,1% 23,0% 12,4% 12,0% 50,7% 49,3% 0,8% 5,0%

http://www.val.se