Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 51 Slagsta N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 51 Slagsta N 898 16,7% 29,7% 22,2% 31,4% 6,6% 50,7% 49,3% 0,7% 1,9%
Summa 898 16,7% 29,7% 22,2% 31,4% 6,6% 50,7% 49,3% 0,7% 1,9%

http://www.val.se