Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 56 Norsborg småhusområde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 56 Norsborg småhusområde 1086 23,2% 27,3% 21,8% 27,6% 12,2% 49,6% 50,4% 0,6% 1,4%
Summa 1086 23,2% 27,3% 21,8% 27,6% 12,2% 49,6% 50,4% 0,6% 1,4%

http://www.val.se