Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 60 Eriksberg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 60 Eriksberg Ö 1337 22,6% 33,3% 23,6% 20,5% 8,4% 50,2% 49,8% 1,9% 3,1%
Summa 1337 22,6% 33,3% 23,6% 20,5% 8,4% 50,2% 49,8% 1,9% 3,1%

http://www.val.se