Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 28 Grödinge Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 28 Grödinge Landsbygd 1447 14,3% 33,4% 31,9% 20,4% 6,3% 52,2% 47,8% 0,3% 2,9%
Summa 1447 14,3% 33,4% 31,9% 20,4% 6,3% 52,2% 47,8% 0,3% 2,9%

http://www.val.se