Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 13 Segersjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 13 Segersjö 1167 23,7% 28,4% 23,4% 24,6% 6,0% 46,9% 53,1% 0,9% 2,1%
Summa 1167 23,7% 28,4% 23,4% 24,6% 6,0% 46,9% 53,1% 0,9% 2,1%

http://www.val.se