Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 14 Tumba C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 14 Tumba C 1303 19,6% 27,7% 20,9% 31,8% 7,8% 48,2% 51,8% 0,8% 2,1%
Summa 1303 19,6% 27,7% 20,9% 31,8% 7,8% 48,2% 51,8% 0,8% 2,1%

http://www.val.se