Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 16 Kassmyra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 16 Kassmyra 1182 17,5% 38,3% 25,0% 19,1% 9,8% 51,6% 48,4% 0,8% 2,7%
Summa 1182 17,5% 38,3% 25,0% 19,1% 9,8% 51,6% 48,4% 0,8% 2,7%

http://www.val.se