Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 20 Storvreten Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 20 Storvreten Ö 1136 23,6% 39,0% 21,3% 16,1% 9,3% 48,9% 51,1% 1,4% 5,4%
Summa 1136 23,6% 39,0% 21,3% 16,1% 9,3% 48,9% 51,1% 1,4% 5,4%

http://www.val.se