Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 21 Vretarna/Tumba bruk

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 21 Vretarna/Tumba bruk 1559 20,7% 38,0% 24,8% 16,4% 12,6% 50,0% 50,0% 1,0% 1,9%
Summa 1559 20,7% 38,0% 24,8% 16,4% 12,6% 50,0% 50,0% 1,0% 1,9%

http://www.val.se