Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 22 Tuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 22 Tuna 1284 22,6% 33,1% 21,0% 23,4% 7,5% 46,6% 53,4% 0,9% 1,8%
Summa 1284 22,6% 33,1% 21,0% 23,4% 7,5% 46,6% 53,4% 0,9% 1,8%

http://www.val.se