Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 1 Tullinge C/N Lanthem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 1 Tullinge C/N Lanthem 1705 20,0% 30,3% 20,2% 29,6% 8,2% 48,3% 51,7% 1,3% 1,8%
Summa 1705 20,0% 30,3% 20,2% 29,6% 8,2% 48,3% 51,7% 1,3% 1,8%

http://www.val.se