Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 3 Tullinge Parkhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 3 Tullinge Parkhem 1356 17,8% 43,7% 23,8% 14,6% 10,8% 50,6% 49,4% 0,9% 1,2%
Summa 1356 17,8% 43,7% 23,8% 14,6% 10,8% 50,6% 49,4% 0,9% 1,2%

http://www.val.se