Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 4 G:a Tullingeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 4 G:a Tullingeberg 1262 27,5% 31,9% 19,1% 21,5% 8,5% 49,8% 50,2% 1,1% 2,3%
Summa 1262 27,5% 31,9% 19,1% 21,5% 8,5% 49,8% 50,2% 1,1% 2,3%

http://www.val.se