Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 5 Tullinge Gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 5 Tullinge Gård 791 15,8% 42,5% 18,5% 23,3% 9,9% 49,6% 50,4% 1,4% 1,5%
Summa 791 15,8% 42,5% 18,5% 23,3% 9,9% 49,6% 50,4% 1,4% 1,5%

http://www.val.se