Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 6 Banslätt/Römossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 6 Banslätt/Römossen 1411 13,7% 23,5% 21,3% 41,4% 6,8% 45,0% 55,0% 1,3% 2,2%
Summa 1411 13,7% 23,5% 21,3% 41,4% 6,8% 45,0% 55,0% 1,3% 2,2%

http://www.val.se