Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 8 Riksten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 8 Riksten 947 30,4% 58,6% 7,8% 3,2% 8,7% 48,5% 51,5% 1,1% 0,4%
Summa 947 30,4% 58,6% 7,8% 3,2% 8,7% 48,5% 51,5% 1,1% 0,4%

http://www.val.se