Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 9 Södra Lanthem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 9 Södra Lanthem 1069 16,4% 40,2% 27,0% 16,4% 10,8% 50,6% 49,4% 0,9% 1,0%
Summa 1069 16,4% 40,2% 27,0% 16,4% 10,8% 50,6% 49,4% 0,9% 1,0%

http://www.val.se