Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Botkyrka 11 Tullinge Villastad Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 11 Tullinge Villastad Södra 726 15,0% 54,1% 21,2% 9,6% 8,4% 52,5% 47,5% 2,6% 1,4%
Summa 726 15,0% 54,1% 21,2% 9,6% 8,4% 52,5% 47,5% 2,6% 1,4%

http://www.val.se