Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 1 Rönninge norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
1 Rönninge norra 1461 14,5% 38,2% 26,1% 21,2% 9,2% 51,0% 49,0% 1,1% 1,7%
Summa 1461 14,5% 38,2% 26,1% 21,2% 9,2% 51,0% 49,0% 1,1% 1,7%

http://www.val.se