Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 3 Salem västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
3 Salem västra 1374 17,8% 38,1% 18,8% 25,4% 9,8% 49,2% 50,8% 1,5% 1,3%
Summa 1374 17,8% 38,1% 18,8% 25,4% 9,8% 49,2% 50,8% 1,5% 1,3%

http://www.val.se