Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 5 Salem norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
5 Salem norra 1253 20,4% 34,0% 20,5% 25,1% 10,9% 50,7% 49,3% 0,8% 1,2%
Summa 1253 20,4% 34,0% 20,5% 25,1% 10,9% 50,7% 49,3% 0,8% 1,2%

http://www.val.se