Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 7 Salem södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
7 Salem södra 1433 23,4% 39,2% 18,4% 18,9% 10,7% 48,4% 51,6% 0,7% 4,3%
Summa 1433 23,4% 39,2% 18,4% 18,9% 10,7% 48,4% 51,6% 0,7% 4,3%

http://www.val.se