Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 8 Salem östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
8 Salem östra 1364 24,9% 46,6% 16,7% 11,8% 8,4% 48,5% 51,5% 1,7% 1,1%
Summa 1364 24,9% 46,6% 16,7% 11,8% 8,4% 48,5% 51,5% 1,7% 1,1%

http://www.val.se