Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 1 Gudö m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 1 Gudö m.fl. 937 15,3% 49,9% 25,4% 9,4% 9,5% 50,6% 49,4% 0,7% 1,4%
Summa 937 15,3% 49,9% 25,4% 9,4% 9,5% 50,6% 49,4% 0,7% 1,4%

http://www.val.se