Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 4 Vega-Söderhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 4 Vega-Söderhagen 1488 16,7% 50,1% 22,7% 10,5% 10,8% 50,4% 49,6% 0,8% 1,9%
Summa 1488 16,7% 50,1% 22,7% 10,5% 10,8% 50,4% 49,6% 0,8% 1,9%

http://www.val.se