Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 5 Sågen-Lyckebyn m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 5 Sågen-Lyckebyn m.fl. 1496 22,7% 36,1% 21,6% 19,7% 8,3% 51,2% 48,8% 0,9% 1,7%
Summa 1496 22,7% 36,1% 21,6% 19,7% 8,3% 51,2% 48,8% 0,9% 1,7%

http://www.val.se