Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 7 Vendelsömalm N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 7 Vendelsömalm N 1527 19,8% 39,0% 19,8% 21,3% 9,6% 49,8% 50,2% 0,5% 1,2%
Summa 1527 19,8% 39,0% 19,8% 21,3% 9,6% 49,8% 50,2% 0,5% 1,2%

http://www.val.se