Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 9 Svartbäcken m.fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 9 Svartbäcken m.fl 1233 14,8% 41,3% 19,5% 24,4% 8,2% 51,0% 49,0% 0,6% 0,6%
Summa 1233 14,8% 41,3% 19,5% 24,4% 8,2% 51,0% 49,0% 0,6% 0,6%

http://www.val.se