Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 10 Vendelsömalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 10 Vendelsömalm 1181 23,8% 31,2% 21,3% 23,6% 9,2% 48,0% 52,0% 1,1% 1,4%
Summa 1181 23,8% 31,2% 21,3% 23,6% 9,2% 48,0% 52,0% 1,1% 1,4%

http://www.val.se