Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 11 Kolartorp-Hermanstorp m.m

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 11 Kolartorp-Hermanstorp m.m 1085 16,9% 46,8% 24,3% 12,0% 8,1% 52,5% 47,5% 0,7% 0,6%
Summa 1085 16,9% 46,8% 24,3% 12,0% 8,1% 52,5% 47,5% 0,7% 0,6%

http://www.val.se