Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 12 Vendelsömalm S m.fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 12 Vendelsömalm S m.fl. 1410 17,0% 32,8% 19,4% 30,9% 8,7% 45,5% 54,5% 2,0% 0,8%
Summa 1410 17,0% 32,8% 19,4% 30,9% 8,7% 45,5% 54,5% 2,0% 0,8%

http://www.val.se