Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 13 Brandbergen NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 13 Brandbergen NÖ 1501 28,2% 35,5% 21,5% 14,9% 10,0% 47,8% 52,2% 1,0% 2,3%
Summa 1501 28,2% 35,5% 21,5% 14,9% 10,0% 47,8% 52,2% 1,0% 2,3%

http://www.val.se