Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 15 Vendelsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 15 Vendelsö 1062 18,0% 42,4% 25,6% 14,0% 11,5% 50,4% 49,6% 0,7% 0,6%
Summa 1062 18,0% 42,4% 25,6% 14,0% 11,5% 50,4% 49,6% 0,7% 0,6%

http://www.val.se