Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 20 Handen C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 20 Handen C 1623 21,5% 24,8% 19,6% 34,1% 6,7% 46,8% 53,2% 0,9% 2,0%
Summa 1623 21,5% 24,8% 19,6% 34,1% 6,7% 46,8% 53,2% 0,9% 2,0%

http://www.val.se