Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 21 Söderbymalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 21 Söderbymalm 959 23,3% 34,0% 19,0% 23,8% 7,2% 48,2% 51,8% 1,5% 2,4%
Summa 959 23,3% 34,0% 19,0% 23,8% 7,2% 48,2% 51,8% 1,5% 2,4%

http://www.val.se