Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 23 Poseidon

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 23 Poseidon 876 28,8% 30,4% 17,6% 23,3% 8,2% 48,7% 51,3% 1,4% 1,3%
Summa 876 28,8% 30,4% 17,6% 23,3% 8,2% 48,7% 51,3% 1,4% 1,3%

http://www.val.se