Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 25 Parkvägsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 25 Parkvägsområdet 1256 25,7% 27,9% 18,8% 27,6% 7,4% 48,5% 51,5% 0,6% 1,8%
Summa 1256 25,7% 27,9% 18,8% 27,6% 7,4% 48,5% 51,5% 0,6% 1,8%

http://www.val.se