Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 31 Jordbro NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 31 Jordbro NÖ 916 22,8% 36,6% 25,2% 15,4% 10,0% 53,1% 46,9% 1,9% 3,4%
Summa 916 22,8% 36,6% 25,2% 15,4% 10,0% 53,1% 46,9% 1,9% 3,4%

http://www.val.se