Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 34 Jordbro SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 34 Jordbro SÖ 1022 22,8% 38,0% 18,3% 20,9% 8,3% 50,8% 49,2% 1,7% 4,8%
Summa 1022 22,8% 38,0% 18,3% 20,9% 8,3% 50,8% 49,2% 1,7% 4,8%

http://www.val.se