Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 40 Krogtäppan och Sommarbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 40 Krogtäppan och Sommarbo 906 17,1% 33,7% 28,1% 21,1% 10,8% 51,0% 49,0% 1,3% 2,0%
Summa 906 17,1% 33,7% 28,1% 21,1% 10,8% 51,0% 49,0% 1,3% 2,0%

http://www.val.se