Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 46 Vallaområdet Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 46 Vallaområdet Ö 1414 30,0% 38,3% 17,9% 13,9% 12,7% 47,9% 52,1% 0,4% 2,1%
Summa 1414 30,0% 38,3% 17,9% 13,9% 12,7% 47,9% 52,1% 0,4% 2,1%

http://www.val.se