Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haninge 47 Slätmossen m. fl.

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haninge 47 Slätmossen m. fl. 1447 37,2% 25,8% 18,1% 18,9% 13,8% 50,9% 49,1% 1,0% 2,0%
Summa 1447 37,2% 25,8% 18,1% 18,9% 13,8% 50,9% 49,1% 1,0% 2,0%

http://www.val.se